سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر مقام معظم رهبری  
عضو هیات مدیره مرکز خدمات حوزه علمیه  
 
 
اجرائی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  
نمایندگی امام و ولی فقیه در مراکز مختلف قرارگاه ها  
1362/01/01 
 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  
فرماندهی سپاه قم  
1369/01/01 
1373/01/01 
اجرائی 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام حسین ع 
1375/07/02 
 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
دفتر مقام معظم رهبری- مع ارتباطات حوزوی  
مسوول واحد فرهیختگان حوزوی  
1380/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی