انتخاب اصلح در سال همبستگی، ملی و مشارکت عمومی
41 بازدید
محل نشر: معارف و صبح صادق سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی