کارکرد و جایگاه مجلس خبرگان در نظام سیاسی اسلام
43 بازدید
محل نشر: پیام » بهار 1385 - شماره 76 » (14 صفحه - از 104 تا 117)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی