گفت و گو با: دبیر کمیته علمی کنگره «نقش معنویت در نبرد نامتقارن»
41 بازدید
محل نشر: پیام » پاییز 1386 - شماره 85 » (6 صفحه - از 152 تا 157)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی