مقالات: ناگفته هایی از دفاع مقدس: مصاحبه با دکتر عبدالله حاجی صادقی
46 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : حصون ) تابستان 1385 - شماره 8 )(19 صفحه - از 6 تا 24)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی